ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 5

Naturelite Nutrition

Diet Drops, With African Mango 2oz

Diet Drops, With African Mango 2oz

ราคาปกติ $19.99
ราคาปกติ $24.99 ราคาช่วงลดราคา $19.99
การลดราคา ขายหมดแล้ว
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Our all-natural Gluten-free Diet Drops with African Mango is an extremely effective weight loss supplement. African Mango is a natural ingredient that not only suppresses the appetite but speeds up the metabolism, so you eat less and burn more. Diet Drops also contains the Active-8 super blend to further increase leptin levels, so you feel less hungry, but still have the energy to burn fat and lose weight.
Naturelite's Diet Drops comes in fast-acting, sublingual drops and are taken under the tongue. Liquid supplements are more soluble than capsules and are easily absorbed; that means more of the benefits are used by your body.

Suggested Use

As a dietary supplement, Adults, take 1ml three times (3) a day or as directed by a healthcare professional. Children under 18 years of age, consult a physician before use.

Made in a GMP Certified Facility in America and third-party safety tested for Quality, Potency & Purity

Do not exceed recommended dose. Pregnant or nursing mothers, children under the age of 18 and individuals with a known medical condition should consult a physician before using this or any dietary supplement.  

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 

No reviews
ดูรายละเอียดทั้งหมด

Weight Management

Naturelite Nutrition, Has a wide range of weight loss supplements from our Daytime and Nighttime Formulas to supporting a healthy Keto Diet we have something to support your weight loss journey.

Shop Weight Loss